UN Global Compact’in “Young SDG Innovators” (Genç SKA Yenilikçileri) Programı’nın Kayıtları Tamamlandı

UN Global Compact 2019 yılında başlattığı “Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri)” Programı’nın 2020-2021 dönemi kayıtları son buldu. Program, şirketlerin yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) itici bir güç olarak kullanmaları ve buradaki iş fırsatlarını ortaya çıkarmaları için genç profesyonelleri harekete geçirmeyi hedefliyor.

21 şirketin katıldığı programda şirketler, toplumları Covid-19 ve iklim değişikliği gibi krizler karşısında daha dirençli kılacak sürdürülebilir iş modelleri, girişimler, ürün ve hizmetler geliştirmek için çalışacaklar. Programda yer alan ekipler 10 aylık süreçte SKA’lara yönelik radikal inovasyon için gerekli stratejiler, iş modelleri ve araçları öğrenerek, şirketlerinde sürdürülebilir çözümler ortaya çıkarmak için harekete geçecekler.

Şirketler için küresel platformlarda görünüm imkânı

Program kapsamında yer alan inovasyon kampları, dijital eğitim oturumları, vaka çalışmaları, şirket ziyaretleri gibi eğitim fırsatlarına ek olarak alanında uzman mentör eşleşmeleri ile ekipler, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren, şirketleri için somut piyasa değerine sahip ve aynı zamanda sosyal meselelere duyarlı çözümler geliştirecekler. Bu sayede geliştirdikleri çözümleri hem Türkiye’de hem de küresel platformlarda sunma imkanı elde edecekler.